Inhoud artikel
Wat is het BKR eigenlijk?
Waarom deze controle bij het BKR?
Welke gegevens houdt het BKR bij?
Hypotheek en BKR

Wat is het BKR eigenlijk?

De afkorting BKR staat voor ‘Bureau voor Krediet Registratie’. Dit bureau gevestigd in Tiel registreert de wettelijke regels en wederzijdse afspraken van geldverstrekkers. Daarnaast houdt het een overzicht bij van het gedrag van consumenten op zowel leen- als aflosgebied.

Deze persoonlijke informatie is alleen opvraagbaar door de consument zelf en door geregistreerde en erkende bedrijven waar een aanvraag tot een BKR Lening is gedaan.

Waarom deze controle bij het BKR?

Het biedt voor beide partijen een afweging of het verstandig is een lening te openen en af te geven.

 

Deze consumenten die diverse overeenkomsten op hun naam hebben zijn geregistreerd bij het CKI, onderdeel van het BKR. De afkorting CKI staat voor Centraal Krediet Informatiesysteem waarin naar schatting 10,8 miljoen Nederlanders staan geregistreerd.

Welke gegevens houdt het BKR bij?

Het BKR houdt de gegevens van consumenten bij die betrekking hebben op allerlei betalingen en afgesloten overeenkomsten. Het geeft inzicht in het gedrag van consumenten op zowel leen- als aflosgebieden, zoals:

  1. Het gebruik van creditcards
  2. Kredietlimiet op de betaalrekening
  3. Postorderkredieten
  4. Telefoonabonnementen
  5. Koopovereenkomst met uitgestelde betalingen

Kortom, grote kans dat u zelf ook een BKR registratie/notering heeft.

Hypotheek en BKR

Een hypotheek is alleen bekend bij het BKR wanneer een consument langer dan 120 dagen niet meer betaald heeft. De BKR hypotheek staat dus niet zonder meer geregistreerd.